Båtplasser til salgs

Nå er det endelig mulighet for å kjøpe båtplass igjen i Nedstrand. Vi har nettopp fått på plass skikkelige bølgedempere fra Wee Marina og tilbyr inntil 18 plasser for salg inne i anlegget, ferdig til bruk med 7 m uteriggere.

Noen er allerede reservert og vi har ikke så mange plasser for salg i denne omgang. Det å har  vist seg at kjøp av en båtplass er en meget god investering ettersom det bygges for få båtplasser pga. begrenset plass og ikke minst restriktiv strandsone politikk i Norge. Også de fleste som har hus eller hytte i området vil oftest ønske å ha en båtplass tilknyttet sin eiendom da det som oftest representerer en stor merverdi.

Småbåthavnen/marinaen er planlagt gradvis utbygget og tilbyr nå altså inntil 18 båtplasser til salgs, med nødvendig kapasitet knyttet til vannposter, tilkoblingspunkter for strøm, parkeringsplasser og sløyebenker for brukerne. I senere byggetrinn er det også planlagt sanitæranlegg og båtopptrekk. I dag er det båtopptrekk 5 minutt unna med bil, samt tilgjengelig naust med redskapsboder for de første 6 som kjøper båtplass.

Standard båtplass har en bredde på 3 meter mellom 7 meter lange utriggere. Eventuell utvidelse av båtplassens størrelse kan justeres. Såfremt det foreligger tilstrekkelig interesse, vil Nedstrand Fjordmarina AS oppføre en felles sjøbod på marinaområdet innen 1. juli 2021, som båtplasshaverne får disponere i fellesskap med ett låsbart skap til hver med et areal på ca. 1.0 m2. Pr i dag har vi 8 boder til disposisjon og kan utvide med flere om interesse for det.

Prisen for båtplassen fra NOK 185.000,-

Få tilsendt prospekt og salgsoppgave

Fyll ut din kontakt informasjon og du vil automatisk få tilsendt prospekt og salgsoppgave på mail.
Ønsker du direkte kontakt med selger “Nedstrand Fjordmarina AS” ta kontakt på epost esalvese@online.no eller telefon 958 68 388

Meny