Båtplasser til salgs

Nå er det snart mulighet for å kjøpe båtplass igjen i Nedstrand, da vårt anlegg er godkjent for salg av ytterligere 24 plasser. Anlegget har de største bølgedempere fra Wee Marina og fra i vår kommer vi til å tilby  inntil 6 plasser for salg i år i anlegget, ferdig til bruk med 7 m uteriggere. Øvrige plasser er satt av til hyttekjøpere i vårt hyttefelt Nedstrand Fjordpark, samt noen til besøksplasser til klatreparken og resorten. Vi ønsker å prioritere lokale hytte-/huseiere i første omgang pga de begrensede antall plassene. Prismessig ligger vi på det samme nivået som andre privat anlegg i nærheten som Hervik, Skjoldastraumen osv.

 Det å har  vist seg at kjøp av en båtplass er en meget god investering ettersom det bygges for få båtplasser pga. begrenset plass og ikke minst restriktiv strandsone politikk i Norge. Også de fleste som har hus eller hytte i området vil ofte ønske å ha en båtplass tilknyttet sin eiendom da det som oftest representerer en stor merverdi, selvom en ikke har egen båt.

Småbåthavnen/marinaen er planlagt trinnvis utbygget og vi ferdiggjør nå molo og vei helt bort til molen innen februar (2022), deretter lager vi en sti og trepromonade med sosial-soner og sittegrupper, redskapbod m/sløyebord (mai-august 2022), og vil så altså tilby inntil 6 båtplasser til salgs, mens øvrige holdes av til hytte-eiere i “Nedstrand Fjordpark” på vårt resort-område.

Vi planlegger i løpet av juni-august få lagt ned el- og vann og dermed også vannposter, tilkoblingspunkter for strøm, parkeringsplasser, en liten “sosial-sone” med benker like ved marinaen og sløyebenker for brukerne ved naustet osv. I senere byggetrinn er det også planlagt sanitæranlegg og båtopptrekk. I dag er det båtopptrekk 5 minutt unna med bil, samt tilgjengelig naust med midlertidige redskapsboder på årsbasis for noen av de første som kjøper båtplass.

Standard båtplass har en bredde på 3 meter mellom 7 meter lange utriggere. Eventuell utvidelse av båtplassens størrelse kan justeres.

Såfremt det foreligger tilstrekkelig interesse, vil Nedstrand Fjordmarina AS oppføre en felles sjøbod på marinaområdet innen 2022, som båtplasshaverne får disponere i fellesskap med ett låsbart skap til hver med et areal på ca. 2.4 m2. Pr i dag har vi noen boder i naustet til disposisjon og kan utvide med flere om interesse for det, men de holdes av til de første båtkjøperne i første omgang.

Prisen for båtplassen fra NOK 140.000,-

Få tilsendt prospekt og salgsoppgave

Fyll ut din kontakt informasjon og du vil automatisk få tilsendt prospekt og salgsoppgave på mail.
Ønsker du direkte kontakt med selger “Nedstrand Fjordmarina AS” ta kontakt på epost odderik@nedstrandfjordpark.no eller telefon 958 68 388

Meny